OFSETTRÜKK

Kasutusel on erinevate formaatidega ja erinevate värvide arvuga Heidelberg ning KBA poogna trükimasinad. Poogna max formaat on 720 x 520 mm, min formaat 400 x 280 mm. Kasutatavad paberid grammkaaluga 70 - 350 g/m².

FLEXOTRÜKK

on mõeldud rullist-rulli trükkimiseks. Kasutame 7-sektsioonilist, UV-värvidega flexotrükimasinat BHS (v. a. 2002). Trükitava pinna max laius on 520mm. Võimalik kasutada materjale paksusega:
paber 60 - 220 μm
kiled alates 12 μm
alumiinium 20 - 40 μm
Trükimasina maksimaalne trükikiirus on 200 meetrit minutis. Pildi kvaliteedi tagab elektrooniline kontroll ja häälestus.