Trükiettevalmistuse käigus seatakse valmiskujundus trükkimiseks sobilikuks, seejärel edastatakse kujundus repro osakonda postscript failina, kus neist tehakse trükivormid.

KUJUNDUS

Meil töötavad kogenud kujundajad, kes hoolitsevad selle eest, et tellija soovid saaksid trükisena veatult realiseeritud.

Enne trükki saadetakse tellijale kinnitamiseks .pdf formaadis lõplik kujundus, mis jääb edaspidises protsessis töö kontrollimise aluseks.

REPRO

Rippimiseks kasutame Scitex Brisque tööjaama ja filmide väljastamiseks filmiprinterit Scitex Dolev 4press. Filmi maksimaalne formaat on 559 x 724 mm.

Ofsetplaatide valmistamiseks on meil kasutusel "Kodak Thermal Direct" CTP tehnoloogia, mille puhul toimub valgustatud plaatide lõpptöötlus juba trükimasinas. Seega puudub vajadus trükiplaatide täiendavaks keemiliseks töötlemiseks, millega vähendame oluliselt meid ümbritsevale keskkonnale tekitatavat saastekoormust.

SISSETULEVAD KUJUNDUSED

Nõudmised ja soovitused sissetulevatele kujundustele on ära toodud lisatud dokumendis..